فرانسه بگو
چگونه به من در یادگیری زبان فرانسه کمک می کند
مطالب درس ها مرا به کشور فرانسه نزدیک تر می کند
با هزینه کم به درس های زیاد دسترسی دارم
محدودیت زمان و مکان ندارم
برای دسترسی به همه دوره ها مشترک شوید

اشتراک یک ساله

€180
138 25% تخفیف
  • دسترسی یک ساله به همه دوره ها

اشتراک سه ماهه

€45
38 15% تخفیف
  • دسترسی سه ماهه به همه دوره ها
پرطرفدار

اشتراک یک ماهه

€15
14 6% تخفیف
  • دسترسی یک ماهه به همه دوره ها
دوره های آموزشی
جلسات خصوصی آنلاین
در جلسات خصوصی متوجه نقاط قوت و ضعف خود می شوم و در سطح زبان خودم درباره موضوعات مختلف حرف بزنم.
ترجمه رسمی
مدارک رسمی خود را با اطمینان ارسال می کنم و می دانم که ترجمه آن در کوتاهترین زمان به دستم می رسد.
نظرات شما برایمان مهم و دلگرم کننده است
راهنمای سایت
اگر برای عضویت و خرید دوره ها مشکل دارید توضیحات و ویدئوی این صفحه به شما کمک می‌کند تا به راحتی عضو سایت شوید و دوره مورد نظر خود را خریداری کنید.
تماس با من