جلسات خصوصی آنلاین به چه درد می خورد؟

در حال حاضر جلسات خصوصی آنلاین روی اسکایپ برگزار می شود

 • در جلسات خصوصی متوجه نقاط قوت و ضعف خود می شوم.
 •  مدرس برای رفع مشکلات جدی من در یادگیری راه حل پیشنهاد می‌دهد.
 • به کمک مدرس روی نقاط ضعف خود کار می کنم.
 • در بخش مکالمه مطابق با سطح زبان خودم می‌توانم درباره موضوعات مختلف از جمله زندگی خود، خانواده، اخبار روز، تاریخ و فرهنگ فرانسه صحبت کنم.
 • برای هر پنج یا ده جلسه هدف تعیین می کنم و روی نقاطی که احتیاج به تقویت دارند به کمک مدرس برنامه‌ریزی می‌کنم.
 • بعد از پایان جلسات برای ادامه مسیر یادگیری انگیزه بیشتری خواهم داشت.
دوره‌های دو نفره
 • کلاس‌های دو نفره زمانی تشکیل می شوند که دو زبان آموز درخواست دهند که جلساتشان با هم و همزمان تشکیل شود.
جلسات خصوصی آنلاین به چه شکلی برگزار می‌شوند؟
 • جلسات روی اسکایپ برگزار می شوند و مدرس صفحه کامپیوتر خود را با زبان آموز به اشتراک می‌گذارد. 

 • بعد از هر جلسه مطالب در قالب فایل WORD برای زبان آموزان ارسال می‌شود.

 • اطلاعات دقیق و مقررات مربوط به هر دوره قبل از ثبت نام برای درخواست کنندگان ارسال می شود.

 •  برای اطلاعات دقیق‌تر و نحوه برگزاری کلاس با شماره تلفن 0782228576 تماس بگیرید.

 

هزینه جلسات خصوصی و دو نفره چقدر است؟
 • مدت زمان هر جلسه خصوصی : یک ساعت 

 • مدت زمان هر جلسه دو نفره . یک ساعت و نیم 

 • هزینه هر جلسه خصوصی : 25 یورو

 • هزینه هر جلسه دو نفره . 15 یورو برای هر زبان آموز
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp