اطلاعات فرانسه

نمایش 1 - 6 از 6 نتایج
در این مطلب کوتاه می‌خواهیم یک پدیده طبیعی جذاب را در فرانسه مرور کنیم : همانطور که در نقشه فرانسه...
در فرانسه سازمان های خیریه زیادی هستند که در فصل های مختلف به داد قشر محروم، دانشجویان و بی خانمان...
هر سال به اکتبر که می رسیم حرف از اکتبر صورتی است. قضیه چیست؟ هر سال کمپین اکتبر صورتی از...
با افزایش گزارش ها و شکایت ها و از طرف دیگر افزاریش آمار خودکشی در نوجوانان به دنبال آزارهای مدرسه...
حراج بزرگ بلک فرایدی یا به عبارت دیگر جمعه سیاه از آمریکا شروع شد و چندین سال است که به...
در این مطلب می‌خواهیم درباره ۱۱ نوامبر که در کشور فرانسه یک روز تعطیل است حرف بزنیم. چرا هر سال...

دسته بندی ها