فرانسه بگو
چگونه به من در یادگیری زبان فرانسه کمک می کند
مطالب درس ها مرا به کشور فرانسه نزدیک تر می کند
با هزینه کم به درس های زیاد دسترسی دارم
محدودیت زمان و مکان ندارم
دوره های ویژه
مشاهده همه ی دوره ها

A1-A2-B1

(0 بررسی)
4
students
0
90€
90€

بسته آموزشی سطح B1

(0 بررسی)
24
students
0
40€
40€

تقویت زبان شفاهی A1

(0 بررسی)
16
students
0
10€
10€
جلسات مکالمه آنلاین
یاد می گیرم که در سطح زبان خودم درباره موضوعات مختلف حرف بزنم و اطلاعات کسب کنم.
ترجمه رسمی
مدارک رسمی خود را با اطمینان ارسال می کنم و می دانم که ترجمه آن در کوتاهترین زمان به دستم می رسد.
نظرات شما برایمان مهم و دلگرم کننده است
راهنمای سایت
اگر برای عضویت و خرید دوره ها مشکل دارید توضیحات و ویدئوی این صفحه به شما کمک می‌کند تا به راحتی عضو سایت شوید و دوره مورد نظر خود را خریداری کنید.
تماس با من