مراحل انجام سفارشات ترجمه
 • عکس مدرک رسمی و یا متن ترجمه غیررسمی را به واتس آپ یا تلگرام شماره تلفن 0033782228576  و یا به ایمیل rossi.fahimeh@gmail.com ارسال فرمایید.
 • مترجم هزینه و تاریخ ارسال ترجمه را به شما اعلام می‌کند.
 • پس از تایید و ثبت سفارش, ترجمه شما انجام می‌شود.
 • ترجمه در تاریخ اعلام شده برایتان ارسال می‌شود. مترجم موظف است که در صورت ارسال ترجمه از طریق پست شماره پیگیری را برای متقاضی بفرستد.
هزینه‌ ترجمه‌های رسمی
 • هزینه  ترجمه رسمی در سال 2023

  • کارت ملی ایرانی : 30 یورو
  • گواهینامه رانندگی ایران و افغانستان : 30 یورو
  • صفحه اصلی شناسنامه : 32 یورو
  • تمام صفحات شناسنامه : 50 یورو
  • کارت تذکره به زبان دری : 32 یورو
  • پاسپورت ایران و افغانستان (صفحه اصلی) : 32 یورو
  • کارت تولد (افغانستان) : 35 یورو
  • نکاح نامه رسمی (افغانستان), تمام صفحات : 65 یورو 
  • عقدنامه، سند ازدواج رسمی (ایران)، تمام صفحات : 65 یورو 
  • گواهی فوت : 40 یورو 
  • ریز نمرات (تک صفحه‌ای) : 40 یورو 
  • مدرک پایان تحصیلات : 40 یورو 

  .برای دیگر مدارک هزینه ها بصورت موردی اعلام می‌شود

سوال‌های متداول
 • ترجمه ها چند روزه آماده و ارسال می شوند ؟ حداقل مهلت لازم برای هر ترجمه 4 الی 5 روز کاری است.

 • آیا هزینه پست هم باید پرداخت شود؟ خیر. هزینه پست در مبالغ ذکر شده حساب شده است و هزینه دیگری پرداخت نمی‌شود. 

 • ممکن است پست ترجمه مرا به دستم نرساند؟ خیر. ارسال هر ترجمه از طریق پست با شماره پیگیری همراه است و در صورت تاخیر در دریافت می‌توانید از روند ارسال آن مطلع شوید. 

 • اگر به هر دلیل در ترجمه من مشکلی باشد چکار کنم ؟ مترجم قبل از ارسال ترجمه اسکن آن را برای شما می‌فرستد تا از درستی اطلاعات مطمئن شوید و اگر به هر دلیل بعد از دریافت ترجمه مشکلی در آن باشد طبیعتا ترجمه تصحیح شده دوباره ارسال می‌شود و هزینه اضافی پرداخت نمی‌شود.

 • اگر من از یک ترجمه دو یا چند نسخه درخواست کنم باید هزینه کامل هر نسخه را پرداخت کنم ؟ خیر. برای هر نسخه اضافی فقط یک سوم هزینه را پرداخت می‌کنید. 

 • هزینه ترجمه را چطور پرداخت کنم؟ بعد از تایید سفارش اطلاعات بانکی مترجم برایتان ارسال می‌شود. هزینه ترجمه از طریق واریز بانکی و قبل از ارسال ترجمه پرداخت می‌شود.

 • آیا برای ترجمه های اورژانسی هزینه بیشتری باید پرداخت شود؟ خیر. اگر برای مترجم ممکن باشد که در زمان کمتری سفارش شما را آماده کند با همان مبلغ تعیین شده ترجمه را انجام خواهد داد. 

 • از چه طریق با شما تماس بگیریم ؟ شماره تلفن واتس آپ و تلگرام : 0782228576 و یا از طریق ایمیل : rossi.fahimeh@gmail.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp