روز مادر در فرانسه | Fête des mères

در کشور فرانسه مثل تمام کشورهای دنیا یک روز به عنوان روز مادر نامگذاری شده است. اما تاریخ روز مادر در فرانسه ثابت نیست و هر سال تغییر می‌کند.

تاریخ روز مادر در سال 2024

در کشور فرانسه معمولا آخرین یکشنبه ماه می روز مادر نامگذاری می شود.

امسال تاریخ روز مادر 26 می خواهد بود.

کلمات کلیدی

روز مادر، جشن مادر : la fête des mères

آخرین یکشنبه ماه می : dernier dimanche du mois de mai

offrir : تقدیم کردن، هدیه دادن

نظر بدهید

دیگر مقالات

هر سال با آغاز فصل تابستان در سراسر فرانسه جشن موسیقی برگزار می‌شود. در هر گوشه شهر صدای موسیقی بلند...
در فرانسه معمولا آخرین جمعه ماه می و یا اولین جمعه ماه ژوئن را به “جشن همسایه” اختصاص میدهند امسال...
دوشنبه 20 می در کشور فرانسه یک روز تعطیل است. اما چرا؟ برای اینکه جواب این سوال را بدهم اول...