شما می توانید با خرید یکی از اشتراک ها به تمام دوره های آموزشی فرانسه بگو دسترسی داشته باشید، لطفا توجه داشته باشید که خرید پلن های اشتراک ما صرفا با یکی از کارت های اعتباری یا غیر اعتباری ویزا کارت و یا مستر کارت قابل انجام است و کلی خدمات این وب سایت در حال حاظر برای کاربران خارج از ایران در دسترس می باشد.

اشتراك یک ساله

134.99€ در هر سال

خرید اشتراك

 دسترسی نامحدود یک ساله

عضویت این اشتراك پس از 1 سال منقضی خواهد شد.

اشتراك سه ماهه

39.99€ هر3 ماه

خرید اشتراك

 دسترسی نامحدود سه ماهه

عضویت این اشتراك پس از 90 روز منقضی خواهد شد.

اشتراک یک ماهه

14.99€ در هر ماه

خرید اشتراك

دسترسی نامحدود یک ماهه

عضویت این اشتراك پس از 30 روز منقضی خواهد شد.

banner footer

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

خوشحال خواهیم شد تا به ما بپیوندید، با شما انگیزه ما يشتر خواهد بود