سطح عضویت تغییر دادن

شما سطح عضویت اشتراك یک ساله را انتخاب کرده اید.

 دسترسی نامحدود یک ساله

قیمت برای عضویت 134.99€ به ازای سال

عضویت این اشتراك پس از 1 سال منقضی خواهد شد.

لیست کامل جلسات لایو
لیست کامل | آب و هوا
مرور صفات با عکس
مصاحبه ملیت فرانسوی
لیست کامل صفات
کدام فعل با کدام حرف اضافه؟
غریبه | آلبرت کامو
حکایت مورچه و جیرجیرک
آخرین روز یک محکوم به اعدام
شازده کوچولو
شعر معروف فرانسوی
شعر فرانسوی
گرامر سطح A1 تا B1 + نکات تلفظ
داستان کوتاه فرانسوی
نیکولا کوچولو
B1 دوره کامل
بسته کامل زبان راهنمایی رانندگی
دوره کامل A2 + نامه نگاری
دوره کامل A1 +‌ تقویت بیان شفاهی
اطلاعات حساب از قبل حساب کاربری دارید؟ از اینجا وارد شوید
این را خالی بگذارید